Velkommen til Børkop Fysioterapi!
Vi er 3 fysioterapeuter med 20-30 års erfaring til at tage hånd om dit fysiske problem.
Vi tager imod de fleste patientkategorier. Fra små børn til de ældre borgere. Fra akutte, hæmmen-de funktionsnedsættelser til de større, komplicerede problemstillinger af mere kronisk art.
Vi udfører en lang række forskellige behandlinger indenfor fysioterapi og klinikarbejde.

Alle behandlingsforløb udarbejdes individuelt til den enkelte patient. I forbindelse med dette væg-ter vi i høj grad kommunikation. Dels hvilke ønsker og forventninger du som patient kan have til forløbet, og dels hvilke erfaringer du har fra evt. tidligere forløb. Kommunikationen går jo begge veje, så efter en individuel, grundig undersøgelse med spørgsmål og test, fremlægger vi hvilke problemstillinger vi har fundet. Derefter foreslår vi relevante behandlingsmuligheder, hvor vi i fællesskab vælger den/de, som passer bedst til dig. Vi ønsker at gøre vores patienter så velinfor-merede omkring forløbet som overhovedet muligt.
Dette foregår naturligvis i lukkede behandlingsrum.

Dybe rødder i lokalområdet
Klinikken i Børkop åbnede første gang i 1977. Lykke Jægergaard overtog klinikken i 1990 og ef-terfølgende har Camilla Nielsen og Anette Lorenzen tilsluttet sig klinikken. Vi sørger naturligvis for, at den ansvarlige fysioterapeut har de kvalifikationer, der kræves for at kunne udbedre netop din skade eller problemstilling. Behandles du i vores klinik bliver du behandlet af den samme fy-sioterapeut ved hver behandling. Herved har vi fuld kontrol over forløbet, og kan løbende tilpasse behandlingen efter situationen.

Videreuddannelse er en naturlig del af vores udvikling, så vi altid kan garantere en behandling der afspejler den nyeste faglige viden. Vi benytter NKR ( nationale kliniske retningslinjer) når de fo-religger.

Hvis du har spørgsmål kan du altid ringe til vores klinik, hvor vi stiller vores erfaring til rådighed.

Lykke Jægergaard

Fysioterapeut, klinikejer
Skodsborg Fysioterapiskole 1986

Efteruddannelse:

 • Eksamen i mobilisering, Oslo 1989
 • Medicinsk Træningsterapeut (MTT)
 • McKenzie
 • Sanseintegration
 • Abnorm nervetension
 • Mulligan

lykke

camilla

Camilla Nielsen

Fysioterapeut, indlejer
Odense Fysioterapiskole 1999

Efteruddannelse:

 • McKenzie Credential eksamen 2007
 • Medicinsk Træningsterapeut (MTT)
 • Akupunktur
 • Eksamineret fysiopilates instruktør
 • G.L.A:D terapeut
 • Mulligan

Anette Søndergaard Lorenzen

Fysioterapeut, indlejer
Esbjerg 1997

Efteruddannelse:

 • McKenzie A,B,C
 • Kinetic control/movement dysfunktion
 • Gerontologi og geriatri
 • Neurodynamik
 • G.L.A:D terapeut
 • Mulligan

anette_15