GLA:D® Ryg

Et tilbud til dig der er besværet af rygsmerter.

På Børkop Fysioterapiklinik tilbyder vi GL:AD® Ryg til patienter med længerevarende eller tilbagevendende rygsmerter. GL:AD® Ryg er udviklet af forskere og behandlere på Syddansk Universitet.

Du har muligvis hørt om GLA:D® for hofte og knæ som består af et uddannelses- og træningsforløb for patienter med hofte- eller knæsmerter. GLA:D® Ryg er opbygget på samme måde for mennesker med rygsmerter.  GLA:D® Ryg foregår på små hold på klinikken og består i:

 • Et indledende besøg hvor vi fastlægger dit startniveau for træning og drøfter dine mål
 • 2 gange undervisning om ryggen, smerter og hvad du selv kan gøre
 • 16 gange vejledt træning over 8 uger
 • Et afsluttende besøg hvor vi tester hvor meget du har forbedret dig og drøfter din videre plan
 • Indsamling af oplysninger om hvordan det går dig i et register for at blive klogere på rygsmerter og rygbehandling

GLA:D® Ryg hjælper dig gennem viden om rygsmerter, træning og øvelser.

Til træningen skal du have tøj på, du kan bevæge dig i, men du behøver ikke have specielt idrætstøj eller sko. Du kan have indendørs sko med eller træne i bare tæer.

Prisen for det samlede forløb er ca. 2500 kr. Der er mulighed for tilskud fra ”danmark”, som dækker ca. det halve. Du kan deltage på GLA:D ryg med almindelig henvisning fra egen læge.

Rygsmerter

Rygsmerter er noget de fleste mennesker oplever. Hos nogle er det lette, forbigående gener, mens andre er stærkt begrænsede i deres hverdag i årevis eller igen og igen.

Smerter opstår, når du bliver udsat for større belastningerne, end de ressourcer du har. Det handler både om fysisk belastning på led og muskler, din måde at bevæge dig på og om dine mentale belastninger i form af for eksempel træthed eller bekymringer. Styrken af smerter hænger ikke særligt godt sammen med hvad der sker i ryggen.  Smerter er en alarm, der forsøger at få os til at gøre noget, men ligesom en røgalarm ikke fortæller om der er røg fra et stearinlys eller en stor brand, fortæller smertealarmen ikke, hvad der er galt. Derfor kan det være svært at blive klog på sine smerter.

Behandling

Der er videnskabelig dokumentation for god effekt af vejledt træning, generel fysisk aktivitet, manuel behandling og af at få viden om rygsmerter. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at det er de tilbud patienter med behandlingskrævende rygbesvær får. GLA:D® Ryg bygger på nyeste viden og tilbyder viden om rygsmerter (patientuddannelse) og vejledt træning for at give dig redskaber til selv i højere grad at kunne styre dine rygsmerter, også efter forløbet er afsluttet.

Vores opgave

Vi underviser og vejleder dig ud fra et program, der er udviklet ved Syddansk Universitet, som vi målretter til dit behov. Du får en træningsdagbog med hjem med illustration af øvelserne. Din behandler sørger for at registrere undersøgelsesfund i GLA:D® Ryg registret.

Din opgave

For at få optimalt udbytte af forløbet anbefaler vi, at du så vidt muligt deltager hver gang. Vi opfordrer dig til gradvist at være mere fysisk aktiv, f.eks. gå flere ture, cykle på arbejde eller hvad vi bliver enige om, kunne være godt for dig. Du skal også være indstillet på, at træning muligvis vil forværre dine smerter en overgang. Det er ufarligt, men naturligvis ubehageligt. Endeligt er det en del af forløbet, at du besvarer spørgeskemaer, når du starter GLA:D® Ryg og igen efter 3, 6 og 12 måneder, så du bidrager til en større viden om rygbesvær.

GLA:D for knæ og hofte

Behandling af artrose i knæ og hofter

Ønsker du en effektiv og smertelindrende behandling af artrose (slidgigt) i knæ/hofte har vi lang erfaring med G.L.A:D (Godt Liv med Artrose i Danmark). Det er et initiativ, som aktivt bekæmper de smerter/funktionsnedsættelser, der følger med knæ- eller hofte-artrose. I flere tilfælde kan deltagerne endda nedsætte deres medicinforbrug.

GLA:D er oprettet af professor i muskuloskeletal funktion og fysioterapi Ewa Roos, samt fysioterapeut Søren Thorgaard. Behandlingen er udviklet med udgangspunkt i den nyeste forskning på området. Behandlingen er absolut mest effektiv, hvis patienten kommer i gang så tidligt som muligt.

Et forløb med stor effekt
Artrose kan gøre det både svært og smertefuldt at komme i gang om morgenen og give tiltagende fysiske smerter og funktionsnedsættelser i hverdagen.

 • Behandlingsforløbet indledes med en samtale, hvor vi kortlægger fremgangsmåden fremover.
  Samtalen indebærer en gennemgang af de relevante øvelser
 • Herefter følger 2 undervisningsforløb
 • Holdtræning 2 gange pr. uge i mindst 6 uger
 • Efter 3 og 12 måneder er der opfølgning og test igen

Træningen kan foregå i hjemmet, men undersøgelser viser, at behandlingen er dobbelt så effektiv, hvis den foregår på hold hos fysioterapeuten.

Du får et skriftligt materiale med øvelserne og et smerte-skema, så du kan holde øje med din personlige udvikling. Behandlingen fungerer endvidere absolut bedst, hvis den suppleres med ½ times daglig fysisk aktivitet i form af gang eller cykling. Flere af vores tidligere kunder ønsker at gennemgå forløbet flere gange, hvilket er en ganske effektiv måde at vedligeholde de positive resultater på.

Mange af vores patienter nyder desuden, at holdtræningen foregår sammen med andre med artrose, da det giver mulighed for at dele erfaringer omkring træningen og bekæmpe smerterne.

Et G.L.A:D forløb koster ca. 2000 kr. for dig, hvilket er inklusiv samtale, undersøgelse, test, træning, materiale og opfølgning.

Picture2