top of page

G.L.A:D

GLA:D® Ryg

 

Et tilbud til dig der er besværet af rygsmerter.

På Børkop Fysioterapiklinik tilbyder vi GLA:D® Ryg til patienter med længerevarende eller tilbagevendende rygsmerter. GL:AD® Ryg er udviklet af forskere og behandlere på Syddansk Universitet.


Du har muligvis hørt om GLA:D® for hofte og knæ som består af et uddannelses- og træningsforløb for patienter med hofte- eller knæsmerter. GLA:D® Ryg er opbygget på samme måde for mennesker med rygsmerter.  GLA:D® Ryg foregår på små hold på klinikken og består af:

  • Et indledende besøg hvor vi fastlægger dit startniveau for træning og drøfter dine mål

  • 2 gange undervisning om ryggen, smerter og hvad du selv kan gøre

  • 16 gange vejledt træning over 8 uger

  • Et afsluttende besøg hvor vi tester hvor meget du har forbedret dig og drøfter din videre plan

  • Indsamling af oplysninger om hvordan det går dig i et register for at blive klogere på rygsmerter og rygbehandling

 

GLA:D® Ryg hjælper dig gennem viden om rygsmerter, træning og øvelser.

 

Til træningen skal du have tøj på, du kan bevæge dig i, men du behøver ikke have specielt idrætstøj eller sko. Du kan have indendørs sko med eller træne i bare tæer.

 

Prisen for det samlede forløb er ca. 2500 kr. Der er mulighed for tilskud fra ”danmark”, som dækker ca. det halve. Du kan deltage på GLA:D ryg med almindelig henvisning fra egen læge.

 

Rygsmerter

Rygsmerter er noget de fleste mennesker oplever. Hos nogle er det lette, forbigående gener, mens andre er stærkt begrænsede i deres hverdag i årevis eller igen og igen.

 

Smerter opstår, når du bliver udsat for større belastningerne, end de ressourcer du har. Det handler både om fysisk belastning på led og muskler, din måde at bevæge dig på og om dine mentale belastninger i form af for eksempel træthed eller bekymringer. Styrken af smerter hænger ikke særligt godt sammen med hvad der sker i ryggen.  Smerter er en alarm, der forsøger at få os til at gøre noget, men ligesom en røgalarm ikke fortæller om der er røg fra et stearinlys eller en stor brand, fortæller smertealarmen ikke, hvad der er galt. Derfor kan det være svært at blive klog på sine smerter.

 

Behandling

Der er videnskabelig dokumentation for god effekt af vejledt træning, generel fysisk aktivitet, manuel behandling og af at få viden om rygsmerter. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at det er de tilbud patienter med behandlingskrævende rygbesvær får. GLA:D® Ryg bygger på nyeste viden og tilbyder viden om rygsmerter (patientuddannelse) og vejledt træning for at give dig redskaber til selv i højere grad at kunne styre dine rygsmerter, også efter forløbet er afsluttet.

 

Vores opgave

Vi underviser og vejleder dig ud fra et program, der er udviklet ved Syddansk Universitet, som vi målretter til dit behov. Du får en træningsdagbog med hjem med illustration af øvelserne. Din behandler sørger for at registrere undersøgelsesfund i GLA:D® Ryg registret.

 

Din opgave

For at få optimalt udbytte af forløbet anbefaler vi, at du så vidt muligt deltager hver gang. Vi opfordrer dig til gradvist at være mere fysisk aktiv, f.eks. gå flere ture, cykle på arbejde eller hvad vi bliver enige om, kunne være godt for dig. Du skal også være indstillet på, at træning muligvis vil forværre dine smerter en overgang. Det er ufarligt, men naturligvis ubehageligt. Endeligt er det en del af forløbet, at du besvarer spørgeskemaer, når du starter GLA:D® Ryg og igen efter 3, 6 og 12 måneder, så du bidrager til en større viden om rygbesvær.

ryg-glad-300x191.png
Glad knæ

GLA:D® – Artrose uddannelse

GLA:D står for: godt liv med artrose i Danmark og er uddannelse og træning til alle der har ondt i hofter eller knæ. 

Har du hofte- eller knæsmerter kan træning afhjælpe dette.

 

Konceptet består af: 

  1. Første gangs konsultation hvor man bliver undersøgt og testet. 

  2. Anden konsultation instrueres man i øvelserne.

  3. Derefter deltager man på hold 12 gange. To gange om ugen i 6 uger af 60 min. Varighed.

  4. Undervejs i forløbet er der to teori-lektioner. 

  5. Efter 3 mdr. re-testes man for at vurderer effekten af træningen.

 

Priserne for de enkelte lektioner følger sygesikringens priser. Sygesikring danmark giver tilskud til dette.

Samlet pris for hele forløbet er ca. 2000kr. inden dk-tilskud.

 

Evidensbaserede anbefalinger:

GLA:D-uddannelsen lægger op til, at patienten gennemfører den holdbaserede neuromuskulære træning to gange ugentligt i seks uger, idet træningen er en væsentlig behandling i forhold til forbedring af symptomer og livskvalitet. De patienter, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at deltage i holdtræningen kan lave seks ugers neuromuskulær træning to gange ugentligt hjemme efter grundig instruktion hos en fysioterapeut. Efter GLA:D støttes og rådgives patienten i at fortsætte med at træne og være fysisk aktiv enten hos fysioterapeuten eller lokalt i patientens nærmiljø for at sikre, at effekten af GLA:D fastholdes, også på længere sigt.

 

Formålet med glad:

Forskning viser, at den bedste behandling til personer med let og moderat artrose er træning. Dette skyldes, at man gennem specifik træning, styrker musklerne omkring leddet og derved øger stabiliteten. Veltrænede muskler optimerer belastningen på leddet

 

Hvad er artrose/slidgigt):

Artrose er en lidelse, som er meget almindelig. Artrose rammer hele leddet, men frem for alt ledbrusken, som bliver tynd og skrøbelig. Dette kan skyldes, at frisk brusk udsættes for alt for stor belastning, eller at brusken af en eller anden årsag er syg og ikke tåler normal belastning. Artrose er tidligere blevet beskrevet som slidgigt. Dette er misvisende, idet brusken har behov for belastning for at nydannes og eftersom en ubalance mellem opbygning og nedbrydning ikke behøver at skyldes nedslidning af leddet. Artrose kan derfor bedre betegnes som ledsvigt.

 

Symptomer på artrose:

Symptomerne vil ofte være smerte ved belastning, stivhed og instabilitet. Besvær med at gå på trapper, knase lyde og svært ved at rejse sig fra siddende eller hugsiddende. Artrose er den hyppigste årsag til fysisk inaktivitet hos personer over 65 år.

 

Sådan foregår træningen:

GLA:D-træning foregår på hold under vejledning af en erfaren fysioterapeut. Der trænes to gange om ugen i en 6-ugers periode. Træningen kan foregå hjemme, men den har dobbelt effekt hvis den foregår på hold hos en fysioterapeut.

Gladknæ.png
Slide1.jpeg
bottom of page